Andrzej Kijowski
1928-1985


Krytyk literacki, eseista, prozaik. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował w prasie w 1950. Pracował w redakcji krakowskiego "Życia Literackiego" w latach 1951-1954, następnie w Warszawie w „Przeglądzie Kulturalnym” do jego likwidacji w roku 1963. Od 1958 do śmierci w zespole redakcyjnym miesięcznika "Twórczość". Felietonista "Przeglądu Kulturalnego", "Tygodnika Powszechnego", w „Twórczości” pod pseudonimem Dedal publikował słynne kroniki. Scenarzysta filmowy.
W 1968 r. na nadzwyczajnym zebraniu Oddziału Warszawskiego ZLP występował przeciwko cenzurze. W 1977 r. należał do zespołu kierowniczego PPN. Był autorem kilku tekstów opublikowanych w l. 1977-80 przez Zespół Problemowy Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (PPN). Publikował m.in. w "Zapisie", "Nowym Zapisie", "Krytyce". W l. 1978-79 był członkiem Rady Programowej i wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN). Opublikował w NOWEJ zbiór opowiadań i szkiców literackich "Niedrukowane" (1978). W l. 1982-83 współredagował pismo "Nowy Zapis". Internowany.
Po śmierci pisarza w 1985 roku z inicjatywy Komitetu Kultury Niezależnej ustanowiono Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego.
6 marca 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Pisarza pośmiernie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).Publikacje

  1. Diabeł, Anioł i Chłop (1955) opowiadania
  2. Różowe i czarne (1957) felietony
  3. Pięć opowiadań (1957) opowiadania
  4. Oskarżony (1959) opowiadanie
  5. Miniatury Krytyczne (1961) felietony
  6. Sezon w Paryżu (1962) esej
  7. Arcydzieło nieznane (1964) felietony
  8. Maria Dąbrowska (1964) monografia popularna
  9. Pseudonimy (1964) opowiadania
  10. Dziecko przez ptaka przyniesione(1968) powieść poetycka:
  -(pobierz PDF i czytaj) , -(pobierz EPUB i czytaj)
  11. Grenadier-król (1972) powieść poetycka
  12. Listopadowy wieczór (1972) eseje historyczne:
  -(pobierz PDF i czytaj) , -(pobierz EPUB i czytaj)
  13. Szósta dekada (1972) felietony
  14. Podróż na najdalszy Zachód (1982) esej
  15. Dyrygent i inne opowiadania (1983) opowiadania
  16. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu (1984)esej
  17. Ethos społeczny literatury polskiej (1985) Literatura i hodowla, Rozterki Polaków:
  -(pobierz PDF i czytaj)
  18. Kroniki Dedala. Szkice i kroniki (1986)
  19. Tropy (1986)
  20. Gdybym był królem (1988)
  21. Bolesne Prowokacje (1989)
  22. Granice Literatury. t.I-II (1990) pisma wybrane pod redakcją T.Burka
  23. Rachunek naszych słabości (1994)
  24. Dziennik t. I. 1955-1969 (1998)
  25. Dziennik t. II 1970-1977 (1998)
  26. Dziennik t. III 1978-1985 (1999)
  27. Rytuały oglądania (2005) pod redakcją Zb.Majchrowskiego
  28. Dzieje literatury pozbawionej sankcji. t.I-II (2020) antologia: wybór, wstęp, opracowanie i posłowie A.T.Kijowski; omówienie Marta Kwaśnicka (Andrzej Kijowski - mit krytyka, t. I, s.15-52)


Filmografia

Ważniejsze opracowania


1. Dariusz Skórczewski - Aby rozpoznać siebie - Rzecz o Andrzeju Kijowskim - krytyku literackim i publicyście, , -czytaj: plik .pdf copyright by - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin (1996)

2. Dorota Heck - Personalista w czasach kolektywizmu. O twórczości Andrzeja Kijowskiego, Wrocław: [Gajt]. (2002)

3. Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Studia nad Kijowskim:


4. Agnieszka Tomasik - (Nie)napisane arcydzieło. Znaczenie "Dziennika" w twórczości Andrzeja Kijowskiego, Gdańsk: [Słowo/obraz/terytoria]. (2010)


a) recenzja: Jakub Beczek: Tygodnik Powszechny, Nr 45 (3200), 7 listopada 2010: W lustrze dziennika, -czytaj: plik .pdf,(2014)


Media i multimediaOmówienia