Pogrzeb na Powązkach, od lewej m.in: Jerzy S.Sito,Andrzej Celiński( w 2 rzędzie), ks. Janusz Pasierb, Artur Międrzyrzecki (przemawia), Jerzy Turowicz, Jan Józef Szczepański, ks. Wiesław Niewęgłowski, Tadeusz Mazowiecki ( z tyłu).
[ pierwszy ] [ poprzedni ] [ galeria ] [ następny ] [ ostatni ]